NaloxoFind

Altrix Medical, LLC

Medical

com.altrixmedical.naloxofind

NaloxoFind permet yon moun pou jwenn transporteurs Naloxone nan yon ijans. Naloxone (kouramman ke yo konnen sou mak Narcan oubyen Evzio) lè ke yo bay sou byen vit aprè yon aux ovèdoz kapab siyifikativman è vin pi piti oubyen sispann efè opioids yo. W ap itilize naloxone se pa yon ranplasan pou swen medikal ijans. Toujou resevwa swen medikal ijans pandan yon ovèdoz oubyen yon sispèk ovèdoz. NaloxoFind pa janm moun anrejistre kòm transporteurs oubyen itilize app a pou jwenn transporteurs nan yon ijans. Si yon moun... tou pwe yo ap fè averti lè nenpòt mande tou prè naloxone fè a pa bon. App a pèmèt transporteurs prese wè kote ijans lan ye ak mande w ap itilize smartphone yo. Si demandeur a rantre nan yo nimewo telefòn (dabitid fè sou app enstale anteryè dijans la) a naloxone administratè pati b Medicare tou ap resevwa anpil. ka rele tout demandeur. NaloxoFind se aktyèlman nan yon peryòd louvri sou non jiskaske genyen ase transporteurs anrejistre nan chak zòn nan pou sipòte jwenn Naloxone nan yon ijans.Alphabetical

Genres